Termene și condiții generale pentru comercianți

Termene și condiții generale pentru comercianți

 

Zeelandia – echipa din spatele Bapacho

Bapacho este o inițiativă a societății „Koninklijke Zeelandia Groep B.V.“ (Zeelandia), înregistrată la Camera de Comerț din Țările de Jos cu numărul 22043788. Prin intermediul Bapacho, Zeelandia își propune să ofere proprietarilor de afaceri locale din întreaga Europă și consumatorilor o platformă pentru plasarea de comenzi și tranzacții. Bapacho vă acordă posibilitatea de a vă oferi produsele online consumatorilor locali, putând astfel să vă extindeți posibilitățile de a vă vinde produsele dvs. remarcabile. Zeelandia nu vă percepe niciun comision pentru acest serviciu.

Zeelandia operează platforma, însă orice acord pentru comandarea de produse este încheiat direct între dvs., proprietarul magazinului (denumit comerciant) și consumator. Zeelandia nu este parte la acordul încheiat între comerciant și consumator. Comercianții sunt singurii responsabili de calitatea produselor, precum și de livrarea și preluarea acestora. Zeelandia nu este răspunzătoare de nicio situație care poate decurge în urma oricărui acord dintre comerciant și consumator încheiat prin intermediul platformei. 

Înainte de a vă oferi produsele prin intermediul platformei, vă rugăm să citiți prezentele termene și condiții cu atenție.

 

Adresa poștală:

PO Box 9

4300 AA Zierikzee

Țările de Jos

CoC: 22043788

Număr de înregistrare de scopuri de TVA: NL801025977B19
 

Adresa pentru vizitatori:

Fonteine 2

4301 AG Zierikzee

Țările de Jos
 

Contact:
Tel: ( 31) 111 419000
Email: consumer.bapacho@zeelandia.com

Site web: www.zeelandia.com

 

Articolul 1 – Definiții

 

În scopul prezentelor condiții, următorii termeni vor fi utilizați cu următoarele sensuri, indiferent dacă sunt la singular sau la plural:

 

Acord: orice acord între consumator și comerciant, încheiat prin intermediul platformei

 

Condiții: prezentele termene și condiții generale pentru comercianți 

 

Consumator: persoana fizică sau juridică care plasează o comandă prin intermediul platformei.
 

Comerciant: persoana fizică sau juridică care oferă produse prin intermediul platformei.
 

Oferta: produsele oferite de comercianți, care pot fi comandate de consumatori prin intermediul platformei.

 

Comanda: o ofertă acceptată de consumator prin intermediul platformei.

 

Părțile: Zeelandia și comerciantul

 

Platforma: site-ul web www.staging.bapacho.com pe care sunt publicate ofertele comercianților.

 

Zeelandia: Koninklijke Zeelandia Groep B.V., echipa din spatele reprezintă Bapacho, potrivit celor stabilite în preambulul prezentului document.

 

Articolul 2 – Aplicabilitatea

 

 1. Condițiile se aplică acordului dintre Zeelandia și comerciant în ceea ce privește utilizarea platformei, inclusiv a serviciilor și/sau a activităților care sunt oferite comerciantului de către Zeelandia în contextul operării platformei de către Zeelandia și stabilesc condițiile în baza cărora comerciantul are voie să utilizeze platforma pentru a vinde produse.
 2. Zeelandia va încheia termene și condiții generale pentru consumatori (TCGC) cu consumatorii care utilizează platforma. TCGC se aplică tuturor ofertelor comercianților puse la dispoziția consumatorilor și tuturor acordurilor încheiate între comercianți și consumatori cu privire la acestea. Comerciantul acceptă că TCGC se aplică oricărui acord și tuturor ofertelor și că va acționa în conformitate cu TCGC. 

 

Articolul 3 – Rolul Zeelandia

 

 1. Zeelandia publică oferte pe platformă, în numele comercianților, pe baza informațiilor din oferta furnizată de comercianți. Comerciantul este responsabil pentru informațiile furnizate pe platformă sau către Zeelandia. Zeelandia nu este parte la acordul încheiat între consumator și comerciant.
 2. Zeelandia nu revizuiește ofertele comercianților sau conținutul de pe platformă. Zeelandia nu are niciun control asupra și nu garantează existența, calitatea, siguranța sau legalitatea ofertelor sau capacitatea comercianților de a furniza produsele oferite. Prin urmare, Zeelandia nu va accepta nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la oferte (drept consecință a acceptării și utilizării acestora), comerciantul fiind cel responsabil pentru oferte.
 3. Zeelandia nu garantează că platforma va fi mereu disponibilă sau că va funcționa neîntrerupt sau fără defecțiuni. Zeelandia are dreptul să suspende, să retragă, să întrerupă sau să modifice platforma integral sau parțial, în orice moment, fără preaviz. Zeelandia nu este răspunzătoare pentru niciun motiv pentru care platforma nu este disponibilă în orice moment sau pentru orice perioadă.
 4. Zeelandia are dreptul să decidă dacă, cum și/sau către care dintre consumatori și/sau în ce regiuni geografice sunt afișate ofertele comerciantului pe platformă.
 5. Zeelandia are dreptul să analizeze suplimentar datele implicate în vânzarea produselor prin intermediul platformei, să combine respectivele date cu propriile date și să le utilizeze pentru a-și îmbunătăți operațiunile comerciale, precum și platforma. 

 

Articolul 4 – Înregistrarea pe platformă

 

 1. Comerciantul se va înregistra pe platformă prin depunerea unui formular de înregistrare completat. 
 2. Ulterior, este încheiat un acord privind utilizarea platformei, inclusiv a serviciilor și/sau a activităților oferite comerciantului de către Zeelandia, în momentul în care Zeelandia aprobă înregistrarea comerciantului prin confirmarea aprobării în scris.
 3. Zeelandia are dreptul să refuze o solicitare de înregistrare a unui comerciant, din orice motiv și la propria alegere.

 

Articolul 5 – Obligații și garanții ale comerciantului

 

 1. De îndată ce se încheie un acord, potrivit celor stabilite la articolul 6, comerciantul este obligat să furnizeze consumatorului comanda în termenul de livrare specificat. Comerciantul este responsabil de disponibilitatea ofertelor.
 2. Comerciantul va pregăti și va gestiona toate comenzile în conformitate cu toate legile aplicabile și va respecta, în general, toate legile și regulamentele aplicabile, inclusiv obligația de deținere a tuturor autorizațiilor necesare pentru comercializarea ofertelor în mod legal.
 3. Comerciantul este responsabil să se asigure că produsele livrate îndeplinesc criteriile afișate consumatorilor pe platformă, cum ar fi, fără a se limita la, calitatea, porția, dimensiunea, ingredientele, alergenii, originea sau informațiile nutriționale sau normele și regulamentele care guvernează adecvarea comenzii.
 4. Comerciantul se va asigura că toate informațiile furnizate cu privire la oferte sunt și vor rămâne actuale, corecte și exhaustive în orice moment. 
 5. Comerciantul este responsabil de soluționarea reclamațiilor înaintate de consumatori, cu privire la respectarea acordurilor.
 6. Comerciantul este responsabil de livrarea comenzilor către consumatori și va rămâne responsabil de respectarea tuturor legilor și regulamentelor legate de sănătate și siguranță aplicabile, cu privire la toate livrările.
 7. Comerciantul este responsabil de costurile legate de despăgubirea consumatorilor și de plata în timp util a rambursării în cazul în care comerciantul anulează acordul în baza articolului 9(1)(b) sau a articolului 9(1)(c).
 8. Comerciantul nu va oferi produse, articole sau orice altceva a căror distribuire este considerată ilegală, fie prin natura articolului vândut sau din cauza vârstei consumatorului.  

 

Articolul 6 – Încheierea acordurilor

 

 1. Se va încheia un acord dacă un consumator acceptă o ofertă de la comerciant prin plasarea unei comenzi prin intermediul platformei și dacă consumatorul îndeplinește condițiile corespunzătoare pentru a achiziționa unul sau mai multe produse de pe platformă. Comerciantul este responsabil de respectarea și executarea prevederilor în conformitate cu acordul. Consumatorul este responsabil față de comerciant în ceea ce privește plata în temeiul acordului.
 2. Zeelandia va transmite comenzile comerciantului prin intermediul platformei, de îndată ce este posibil. Comerciantul asigură accesibilitatea primirii de comenzi prin intermediul metodei utilizate de Zeelandia.
 3. Dacă o comandă nu este disponibilă, comerciantul va informa consumatorul prin telefon de îndată ce acest lucru este posibil, însă în nu mai târziu de șaizeci de minute de la primirea comenzii. Comerciantul poate hotărî să ofere consumatorului o alternativă rezonabilă la comandă. În cazul în care consumatorul nu acceptă alternativa oferită sau comerciantul nu are o alternativă rezonabilă disponibilă, comerciantul va anula acordul, caz în care se aplică articolul 8. 
 4. Zeelandia nu este responsabilă pentru comenzile plasate de consumatori. În cazul unor neclarități, comerciantul are dreptul să verifice o comandă împreună cu consumatorul, prin apelarea consumatorului în termen de șaizeci de minute de la plasarea comenzii. Comerciantul va comunica doar cu consumatorul cu privire la executarea acordului.

 

Articolul 7 – Prețul și plata comenzii

 

 1. Comerciantul este responsabil de stabilirea prețului pentru fiecare ofertă de pe platformă. Prețul pentru fiecare ofertă va include TVA.  Comerciantul este responsabil de stabilirea oricărei TVA aplicabilă în legătură cu ofertele.
 2. În cazul în care comerciantul percepe costuri de livrare consumatorului, aceste costuri vor fi afișate separat, împreună cu oferta.
 3. Consumatorul poate să îndeplinească obligația de plată, potrivit celor stabilite în TCGC, folosind o metodă de plată online prin intermediul Platformei sau plătind comerciantului în momentul livrării sau preluării. 
 4. Plățile realizate pe platformă sunt procesate de către un operator terț de plăți, în condițiile stabilite de către acesta din urmă. Zeelandia recomandă comerciantului să citească cu atenție condițiile operatorului terț de plăți, înainte de a publica oferte pe platformă.

 

Articolul 8 – Livrarea și preluarea comenzilor

 

 1. Comerciantul va face comanda disponibilă pentru preluare sau va livra comanda consumatorului, în conformitate cu orice termene și condiții de livrare pentru comercianți.
 2. În cazul în care comerciantul livrează comanda consumatorului folosind serviciile unei terțe părți, comerciantul este responsabil de livrare și de costul livrării. Comerciantul va despăgubi și va scuti Zeelandia de orice reclamații înaintate de părți terțe în legătură cu livrarea comenzilor și costurile implicate.

 

Articolul 9 – Anularea comenzilor

 

 1. Comerciantul are dreptul să anuleze comanda în cazul în care:
 1. consumatorul a plasat o comandă cu detalii incorecte de contact sau de livrare;
 2. oferta nu mai este disponibilă și consumatorul nu acceptă o alternativă la comandă oferită de comerciant; sau
 3. în cazul în care comerciantul întâmpină evenimente de forță majoră.
 1. Comerciantul are dreptul să ofere consumatorului opțiunea de a anula comenzile, caz în care comerciantul trebuie să furnizeze explicit consumatorului această opțiune și să stabilească condițiile pentru anulare prin menționarea acestora în ofertă, caz în care comerciantul este singurul responsabil de gestionarea oricărei solicitări de anulare de la consumator. Ca regulă, consumatorii nu au opțiunea de a anula comanda.
 2. Zeelandia poate să anuleze comanda dacă aceasta pare a fi falsă sau când există suspiciunea de activități ilegale.
 3. În cazul în care comerciantul anulează comanda în baza articolului 9(1)(b) sau 9(1)(c) sau dacă consumatorul anulează comanda în conformitate cu condițiile stabilite de comerciant (dacă comerciantul a oferit o opțiune de anulare), comerciantul va rambursa consumatorului suma plătită deja de consumator pentru comanda respectivă, dacă este cazul, în termen de o (1) zi lucrătoare de la anularea comenzii. Rambursarea va fi transferată prin intermediul metodei de plată folosite pe platformă. 

 

Articolul 10 – Durată și reziliere

 

 1. Zeelandia acordă comerciantului acces la platformă pe o perioadă nelimitată de timp de la data acceptării înregistrării comerciantului de către Zeelandia, cu excepția cazului în care Zeelandia hotărăște anularea accesului la platformă. 
 2. Comerciantul are dreptul să nu își mai ofere produsele pe platformă, în orice moment, prin ștergerea contului, ceea ce va rezilia acordul privind utilizarea platformei. Condițiile vor continua să se aplice până când comerciantul își îndeplinește toate obligațiile în temeiul acordului.
 3. Zeelandia are dreptul să anuleze imediat accesul comerciantului la platformă, în cazul în care comerciantul:
 1. încalcă prevederile condițiilor;
 2. oferă informații incorecte sau incomplete în cursul înregistrării sau nu actualizează adecvat informațiile respective;
 3. din orice alt motiv rezonabil, cum ar fi, fără a se limita însă la opiniile negative și/sau recenziile consumatorilor, care va fi stabilit de către Zeelandia.

 

Articolul 11 – Proprietatea intelectuală

 

 1. Comerciantul oferă Zeelandia permisiunea de a utiliza și de a prelucra toate informațiile furnizate de comerciant către Zeelandia, spre beneficiul platformei. Comerciantul garantează că informațiile furnizate Zeelandia pot fi utilizate pe platformă și pot fi prelucrate altfel în mod liber de către Zeelandia, fără a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale comerciantului sau ale terțelor părți sau alte drepturi ale comerciantului sau ale terțelor părți.
 2. Comerciantul scutește pe Zeelandia de orice reclamații din partea terțelor părți ca urmare a încălcării drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi, care rezultă din utilizarea informațiilor furnizate de comerciant.

 

Articolul 12 – Răspundere și despăgubire

 

 1. În orice caz, răspunderea totală a Zeelandia este limitată la pierdere directă sau deteriorare, dacă pierderea sau deteriorarea respectivă este acoperită de asigurarea de răspundere și doar până la suma plătită de asigurare, plus excedentul. Dacă asigurarea nu asigură acoperirea, iar Zeelandia este, cu toate acestea răspunzătoare, această răspundere va fi limitată doar la pierderea directă sau la deteriorare (răspunderea pentru pierdere indirectă sau deteriorare fiind în mod explicit exclusă), până la o sumă maximă din prețul total al produselor vândute de către comercianți prin intermediul platformei în ultimele șase luni, însă niciodată mai mult de 2.500 EUR. Limitarea răspunderii va fi considerată nulă dacă deteriorarea este cauzată în mod intenționat sau rezultă în urma neglijenței grave a Zeelandia.
 2. Zeelandia nu este răspunzătoare pentru anulările consumatorilor sau pentru orice daune care rezultă ca urmare a acestora.
 3. Zeelandia nu este răspunzătoare pentru consumatorii care nu își îndeplinesc obligațiile financiare față de Comerciant.
 4. Comerciantul va despăgubi și va scuti Zeelandia de și împotriva oricăror daune sau pierderi, inclusiv fără a se limita la costurile legate de litigii, în ceea ce privește reclamațiile terților care rezultă din sau sunt legate de:
  1. încălcarea sau presupusa încălcare, de către comerciant, a oricărui standard, norme sau regulament privind vânzarea cu amănuntul a alimentelor sau sănătatea și siguranța; 
  2. TVA, alte comisioane, penalizări, dobânzi și alte costuri legate de obligațiile comerciantului; 
  3. prelucrarea datelor cu caracter personal ale consumatorului de către comerciant;
  4. orice reclamație a unei terțe părți privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a drepturilor de proprietate ale părții respective, care rezultă din sau au legătură cu orice ofertă a comerciantului; și/sau 
  5. orice ofertă a comerciantului, cu excepția cazului în care o astfel de daună a fost cauzată direct de neglijența gravă sau de fapte ilicite săvârșite cu intenție de către Zeelandia sau de către angajații sau reprezentanții acesteia. 
  6. executarea acordului de către comerciant, reprezentanții sau angajații acestuia.
 5. Zeelandia va notifica comerciantul cu privire la orice reclamație potențială care este supusă despăgubirii. Zeelandia va gestiona orice reclamație a oricărei terțe părți la propria alegere, potrivit acestui articol, inclusiv fără a se limita la ajungerea la orice soluționare.

 

Articolul 13 – Confidențialitatea consumatorilor

 

 1. Atât Zeelandia, cât și comerciantul vor prelucra datele cu caracter personal ale consumatorilor și Zeelandia va divulga date cu caracter personal comerciantului.
 2. Părțile sunt de acord și confirmă că vor acționa ca operatori de date în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu acordurile sau utilizarea platformei.
 3. Comerciantul va citi politica de confidențialitate de pe platformă și va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu cea mai recentă versiune a declarației de confidențialitate și cu legea aplicabilă privind protecția datelor, în orice moment. 
 4. Comerciantul nu va furniza date cu caracter personal ale consumatorilor către terți, cu excepția terților care sunt folosiți pentru livrarea comenzii. Se vor furniza doar datele cu caracter personal strict necesare pentru livrarea comenzii. 

 

Articolul 14 – Diverse

 

 1. Zeelandia are dreptul de a modifica în mod unilateral prezentele condiții. Zeelandia va notifica comerciantul în privința condițiilor modificate. Prin utilizarea platformei după notificare, comerciantul acceptă condițiile modificate.
 2. În cazul în care orice prevedere (sau parte din aceasta) a condițiilor este considerată nulă sau neavenită, prevederea respectivă (sau o parte din aceasta) nu va afecta validitatea și aplicabilitatea restului prevederilor. În acest caz, părțile vor înlocui prevederea nevalidă sau neavenită (sau o parte din aceasta) cu una (sau o parte din aceasta) care este legală, validă și aplicabilă și care are, în cea mai mare măsură posibil, un efect comparabil cu prevederile ilegale, nevalide sau neavenite (sau o parte din acestea) în ceea ce privește conținutul și scopul prezentelor condiții.
 3. Comerciantul nu are dreptul să cedeze sau să transfere condițiile sau drepturile sau obligațiile care decurg din acestea, integral sau parțial, fără acordul prealabil Zeelandia. Zeelandia are dreptul să cedeze sau să transfere condițiile sau drepturile sau obligațiile care decurg din acestea, integral sau parțial, fără permisiunea comerciantului.
 4. Prezentele condiții se supun și vor fi interpretate exclusiv în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, cu excluderea reglementărilor privind conflictul de legi.
 5. Toate disputele care rezultă între părți vor fi soluționate exclusiv de către instanța competentă din Rotterdam.
 6. Titlurile sunt introduse pentru comoditatea părților și nu vor fi luate în considerare la interpretarea prezentelor condiții.

Folosim cookie-uri pentru a ați optimiza experiența Bapacho. Te rugăm să citești declarația noastră de confidențialitate pentru mai multe informații