Termene și condiții generale pentru consumatori

 

Termene și condiții generale pentru consumatori

 

Zeelandia – echipa din spatele Bapacho

Bapacho este o inițiativă a societății „Koninklijke Zeelandia Groep B.V.“ (Zeelandia), înregistrată la Camera de Comerț din Țările de Jos cu numărul 22043788. Prin intermediul Bapacho, Zeelandia își propune să ofere proprietarilor de afaceri locale din întreaga Europă și consumatorilor o platformă pentru plasarea de comenzi și tranzacții. Bapacho oferă consumatorilor posibilitatea de a comanda, online, produse de la brutăriile, patiseriile și ciocolateriile locale. 

Zeelandia operează platforma, însă acordurile se încheie direct între proprietarul magazinului, și anume comerciantul, și consumator. Prin urmare, Zeelandia nu este parte la acordul dintre comerciant și consumator. Comercianții sunt responsabili de calitatea produselor, precum și de livrarea și preluarea acestora. Zeelandia nu răspunde pentru nicio situație care poate decurge în urma oricărui acord între comerciant și consumator, încheiat prin intermediul platformei. Pentru a clarifica aspectele pentru dvs., în calitate de utilizator al Bapacho, folosim denumirea Bapacho în prezentele termene și condiții generale în loc de Zeelandia, însă Zeelandia este partea care operează platforma Bapacho. 

Înainte de a utiliza platforma, vă rugăm să citiți prezentele termene și condiții cu atenție.

 

Adresa poștală:

PO Box 9

4300 AA Zierikzee

Țările de Jos

CoC: 22043788

Număr de înregistrare în scopuri de TVA: NL801025977B19
 

Adresa pentru vizitatori:

Fonteine 2

4301 AG Zierikzee

Țările de Jos
 

Contact:
Tel: ( 31) 111 419000
Email: consumer.bapacho@zeelandia.com

Site web: www.zeelandia.com

 

Articolul 1 – Definiții

 

În scopul prezentelor condiții, următorii termeni vor fi utilizați cu următoarele sensuri, indiferent dacă sunt la singular sau la plural:

 

Acord: orice acord dintre consumator și comerciant, încheiat prin intermediul platformei

 

Bapacho: Koninklijke Zeelandia Groep B.V., echipa din spatele Bapacho, potrivit celor stabilite în preambulul condițiilor

 

Condiții: prezentele termene și condiții generale pentru consumatori 

 

Consumator: persoana fizică sau juridică care plasează o comandă prin intermediul platformei.
 

Comerciant: persoana fizică sau juridică care oferă produse prin intermediul platformei.
 

Oferta: produsele oferite de comercianți, care pot fi comandate de consumatori prin intermediul platformei.

 

Comanda: o ofertă acceptată de consumator prin intermediul platformei.

 

Platforma: site-ul(-urile) web și alte mijloace digitale utilizate de Bapacho pentru a pune ofertele comercianților la dispoziția consumatorilor, pe cale electronică.

 

Articolul 2 – Aplicabilitate

 

 1. Condițiile se aplică (i) utilizării platformei de către consumator și serviciilor pe care Bapacho le furnizează în legătură cu platforma, (ii) tuturor ofertelor comercianților adresate consumatorilor și (iii) tuturor acordurilor încheiate între comercianți și consumatori în această privință.

 

Articolul 3 – Rolul Bapacho

 

 1. Bapacho publică oferta pe platformă, în numele comercianților, pe baza informațiilor din oferta primită de la comercianți. Bapacho nu este parte la acordul încheiat între consumator și comerciant.
 2. Bapacho nu revizuiește ofertele comercianților sau conținutul de pe platformă. Bapacho nu are niciun control și nu garantează existența, calitatea, siguranța sau legalitatea ofertelor sau a capacității comercianților de a furniza produsele oferite. Prin urmare, Bapacho nu va își va asuma nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la oferte (drept consecință a acceptării și utilizării acestora).
 3. Bapacho nu poate garanta și nu este responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel cu privire la ofertele care au o calitate nesatisfăcătoare sau care nu îndeplinesc, în orice alt mod, așteptările consumatorilor în ceea ce privește calitatea. Această declinare a răspunderii nu afectează drepturile legale ale consumatorului în raport cu comerciantul. 
 4. Bapacho nu garantează că platforma va fi mereu disponibilă sau că va funcționa neîntrerupt sau fără defecțiuni. Bapacho are dreptul să suspende, să retragă, să întrerupă sau să modifice platforma integral sau parțial, în orice moment, fără preaviz. Bapacho nu este răspunzătoare pentru niciun motiv pentru care platforma nu este disponibilă în orice moment sau pentru orice perioadă.

 

Articolul 4 – Crearea unui cont

 

 1. Consumatorul are posibilitatea de crea un cont pe platformă, pentru a se conecta la aceasta și a plasa comenzi. De asemenea, consumatorul poate folosi contul Facebook pentru a se conecta.
 2. Consumatorul își va păstra detaliile de conectare (inclusiv parola) în mod confidențial în orice moment și nu își va partaja detaliile de conectare. Consumatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate și pentru comenzile plasate prin intermediul contului său.
 3. Consumatorul va notifica Bapacho imediat cu privire la orice încălcare a securității contului său. În acest caz, Bapacho are dreptul să ia orice măsuri pe care le consideră necesare.
 4. Bapacho are dreptul să dezactiveze orice parolă, indiferent că a fost aleasă de consumator sau alocată de Bapacho, în orice moment, dacă Bapacho are motive să suspecteze că aceasta a fost compromisă sau dacă, în opinia rezonabilă a Bapacho, a fost încălcată orice prevedere a condițiilor. Totodată, Bapacho are dreptul să șteargă sau să blocheze orice cont.
 5. Din motive de securitate, Bapacho are dreptul să solicite confirmări din partea consumatorilor cu privire la conturile acestora. Astfel de confirmări pot consta în orice confirmare, pe care Bapacho are dreptul să o solicite la propria alegere.
 6. Consumatorul are responsabilitatea de a furniza informații corecte, actuale și neînșelătoare cu privire la sine și de a-și actualiza informațiile din contul său, atunci când acestea se modifică.
 7. Consumatorul este responsabil și răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de inacuratețea informațiilor existente în contul acestuia.

 

Articolul 5 – Oferta

 

 1. Bapacho nu va accepta nicio răspundere sau responsabilitate cu privire la ofertele de pe platformă. Bapacho publică oferte pe platformă exclusiv pe baza informațiilor furnizate de comercianți. Greșelile clare din ofertă nu creează obligații pentru comerciant sau pentru Bapacho.
 2. Comerciantul are dreptul să retragă o ofertă în orice moment și, de asemenea, are dreptul să refuze o comandă plasată de consumator, fără a oferi un motiv. Comerciantul va informa consumatorul dacă o comandă este refuzată, iar consumatorului i se va rambursa plata în cazul în care comanda a fost deja plătită de către consumator.
   

Articolul 6 – Încheierea acordului  

 

 1. Acordul este încheiat și intră în vigoare din momentul în care consumatorul acceptă oferta comerciantului și îndeplinește condițiile corespunzătoare achiziției unuia sau a mai multor produse prin intermediul platformei. O ofertă este acceptată de către consumator prin apăsarea butonului de plasare a comenzii de pe platformă.
 2. Consumatorul va primi o confirmare a comenzii, după ce aceasta din urmă a fost primită de Bapacho. În cazul în care confirmarea conține informații incorecte legate de comandă, consumatorul va informa comerciantul imediat cu privire la acest lucru.
   

Articolul 7 – Reziliere și denunțare 
 

 1. Toate produsele de pe platformă sunt (vor fi) produse proaspăt de către comercianți și, ca urmare a naturii acestora, nu pot fi returnate, deoarece se pot deteriora rapid. Prin urmare, consumatorul nu are dreptul de a rezilia, anula sau înceta în orice alt mod acordul sau de a uza de dreptul de retragere după plasarea unei comenzi.
 2. Anularea unei comenzi de către consumator sau utilizarea de către acesta a dreptului de retragere sunt posibile posibilă doar dacă comerciantul a oferit consumatorului această opțiune în mod explicit și în conformitate cu condițiile stabilite de comerciant, dacă există, spre exemplu, prin menționarea acestora în ofertă.
 3. Comerciantul are dreptul de a anula comanda dacă aceasta nu mai este disponibilă, în situația în care consumatorul a furnizat informații de contact sau de livrare incorecte sau în cazul unui eveniment de forță majoră.
 4. În cazul în care consumatorul furnizează informații de contact incorecte, nu plătește comanda plasată sau nu este prezent la locul de livrare sau de preluare pentru a primi comanda sau nu se conformează în orice alt mod cu obligațiile sale din acord, Bapacho și/sau comercianții vor avea dreptul să refuze orice comenzi viitoare de la consumatorul respectiv.

 

Articolul 8 – Livrare și preluare

 

 1. Comerciantul este responsabil de livrarea comenzii. Perioada de livrare convenită cu consumatorul nu reprezintă un termen limită ferm pentru comerciant. Prelungirea perioadei de livrare nu oferă consumatorului dreptul de a solicita orice despăgubire suplimentară sau înlocuitoare.
 2. Perioadele de livrare vor fi prelungite cu durata de timp corespunzătoare întârzierii punerii în aplicare a acordului ca urmare a unui eveniment de forță majoră; de asemenea, acestea vor fi prelungite cu perioada de timp în care consumatorul întârzie să își îndeplinească oricare dintre obligațiile convenite sau la care comerciantul s-ar putea aștepta în mod rezonabil, cum ar fi, plata comenzii.
 3. Comerciantul are dreptul de a prelungi perioada de livrare în cazul în care consumatorul solicită orice modificări și/sau completări cu privire la comandă, după plasarea acesteia.
 4. În cazul în care consumatorul a comandat livrarea comenzii, consumatorul este obligat să fie prezent în momentul și la adresa indicate de către acesta în momentul acceptării ofertei.
 5. În cazul în care consumatorul a ales să preia personal comanda, acesta este obligat să fie prezent în momentul și la adresa de preluare a comerciantului, potrivit celor indicate de către comerciant.

 

Articolul 9 – Prețuri și plată 

 

 1. Prețurile sunt afișate în oferte și sunt stabilite de către comercianți. Prețul total este specificat în momentul plasării comenzii și este plătibil după încheierea acordului, potrivit celor stabilite în articolul 6.
 2. Prețurile ofertelor afișate pe platformă includ TVA.
 3. În momentul încheierii acordului, potrivit celor stabilite în articolul 6, consumatorul este obligat să plătească comerciantului contravaloarea comenzii. Consumatorul poate să îndeplinească această obligație de plată folosind o metodă de plată online prin intermediul Platformei sau plătind comerciantului în momentul livrării sau preluării comenzii. 
 4. Plățile realizate pe platformă sunt procesate de către un operator terț de plăți.
   

Articolul 10 – Sancțiuni

 

 1. În cazul încălcării condițiilor sau al încălcării legilor sau reglementărilor aplicabile de către Consumator, Bapacho are dreptul să ia orice măsuri adecvate, inclusiv, fără a se limita la:
  1. suspendarea sau anularea integrală sau parțială a accesului la platformă pentru consumatorul care a comis încălcarea sau infracțiunea, precum și a oricărui consumator care a participat la o astfel de încălcare;
  2. ștergerea sau blocarea contului consumatorului implicat;
  3. publicarea pe platformă a oricărei notificări considerate utile de către Bapacho;
  4. notificarea tuturor autorităților; și/sau
  5. introducerea de acțiuni în justiție.

 

Articolul 11 – Procedura de formulare a reclamațiilor 

 

 1. Reclamațiile referitoare la produsele livrate sau cele care sunt legate în orice alt mod de acord vor fi înaintate comerciantului și nu către Bapacho. Bapacho nu este obligată să răspundă niciunei reclamații legată de acord, înaintată de către consumator, deoarece Bapacho nu este parte la acord. Cu toate acestea, Bapacho poate, la solicitarea consumatorului și/sau a comerciantului, să medieze o reclamație, la alegerea sa.
 2. În cazul în care consumatorul are o reclamație legată de platformă, acesta poate să contacteze Bapacho prin e-mail, să transmită o scrisoare la adresa poștală sau prin intermediul formularului de contact de pe platformă. Bapacho își propune să răspundă oricărei reclamații în termen de două săptămâni de la primirea acesteia.
 3. Comerciantul are posibilitatea de a înregistra o reclamație prin intermediul platformei SOL a Comisiei Europene. Această platformă este disponibilă la: http://ec.europa.eu/odr.

 

Articolul 12 – Proprietate intelectuală

 

 1. Toate drepturile privind proprietatea intelectuală cu privire la platformă, inclusiv, fără a se limita la software, marcă comercială, denumire, logo, design, cod, concepte, proceduri aparțin și/sau rămân în proprietatea Bapacho și a contractorilor și/sau a subcontractorilor acesteia în orice moment și nu vor fi transferate consumatorului.

 

Articolul 13 – Confidențialitate

 

 1. Bapacho va prelucra datele cu caracter personal ale consumatorului pentru a opera platforma și a furniza consumatorului serviciile aferente. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în conformitate cu declarația de confidențialitate.

 

Articolul 14 – Diverse 

 

 1. Prezentele condiții se supun legislației din Țările de Jos.
 2. În cazul în care orice autoritate competentă stabilește că orice prevedere a prezentelor condiții este nevalidă, nelegală sau neaplicabilă în orice măsură, respectiva prevedere, în ceea ce privește partea sa nevalidă, nelegală sau neaplicabilă, va fi exclusă din restul prevederilor, care vor continua să fie valabile în măsura maximă permisă de lege.

 

Folosim cookie-uri pentru a ați optimiza experiența Bapacho. Te rugăm să citești declarația noastră de confidențialitate pentru mai multe informații